Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Forside

Oversigt - alle oplysninger og arrangementer i sognet - klik her

Astrup Kirke

Astrup Kirke

Tulstrup Kirke

Tulstrup Kirke

Hvilsted Kirke

Hvilsted Kirke

Astrup Præstegård og have

Astrup Præstegård og have

Sognegården i Astrup

Sognegården i Astrup

 

 

 

 

 

Langfredagskoncert i Tulstrup Kirke - klik her

Årets Konfirmationer - klik her

Se Månedens digt (seneste Marts og April 2017) - klik her

Oversigt over årets kirkelige handlinger - klik her

Næstekærlighed eller Selvforsvar - ved Svend Andersen - klik her

Kirkebladet - det nyeste nummer ligger klar her. (April 2017)

Nyt for kommende konfirmander (også minikonfirmander) - klik her

Fredagssang og Aftensang i Astrup - klik her

Babysalmesang og De små Synger i Astrup - klik her

Bemærk vores Kirkebilsordning - se nedenfor på denne side

Nu kan Højskolesangbogen hentes i AppStore - gratis - mens sangene tilkøbes.

 

KIRKEBIL ORDNINGEN
Menighedsrådet har vedtaget en ny kørselsordning for Kirkebilen.
Der vil fremover blive kørsel til Astrup Kirke én gang om måneden.
(bemærk, at gudstjenesten først starter kl.10.30).

Der er opsamling på parkeringspladsen
ved Den Gule Port ved Egevangen kl. 10.00 og
ved Solbjerg Hovedgade ud for Sødalen kl. 10.05.
BEMÆRK: Der er kun disse to opsamlingssteder.

Man bedes i første omgang venligst orientere undertegnede på enten mail: anic@km.dk eller på telefon 8692 7454 forinden, så der kan dannes et overblik over hvem og hvor mange, der gerne vil gøre brug af kirkebilen.
Anne Vejbæk

Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne er beliggende i det sydlige opland til Århus i og omkring Solbjerg. Der er tale om 3 sogne, men som i praksis - og med ét menighedsråd og samme præst – fungerer som ét. Sognene er en del af Århus Søndre Provsti. Sammen med Tiset sogn og Vitved sogn dækker disse hele Solbjergområdet.